GDPR Integritetspolicy – Så skyddar vi dina personuppgifter

Snickeri Bygg & Marint skyddar din integritet och här berättar vi om vår integritetspolicy. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i situationer där Snickeri Bygg & Marint AB (”Snickeri Bygg & Marint”, ”SBM Bygg”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) behandlar personlig information som samlats in från webbplatsen.

Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy

 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

 

Kategorier av personuppgifter vi samlar in

Den personliga informationen du tillhandahåller är data som du aktivt tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär/dokument. När du beställer produkter och tjänster från Snickeri Bygg & Marint AB, letar efter lediga tjänster eller skickar in spontana ansökningar, kan vi fråga dig att fylla i formulär/dokument där du ger oss dina personuppgifter.

Vi samlar in hur besökare använder webbplatsen och användarna upplever informationen, via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

 

Vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och som är relevanta för ändamålet. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adress, födelsedata, fastighetsbeteckning, försäkringsvillkor, skadenummer, besiktningsrapporter och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

 

Syfte med behandling av personuppgifter

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål.

  • För att administrera arbetet på det beställda jobbet.
  • För att kunna göra utskick med ex bekräftelser av beställt arbete.
  • För att kunna ansöka om ROT-avdrag hos skatteverket.
  • För att kunna fullgöra eventuella reklamationer eller garantier.
  • Förbättra och optimera vår hemsida.
  • Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan den informationen användas för att kunna ge en personlig användarupplevelse.

 

Mottagare av personuppgifterna

Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är betrodda tredje parter som hjälper oss att hantera webbplatsen, driva vår verksamhet, leverera de varor du beställer eller tillhandahålla service om dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål som inte överenskommits. Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav, upprätthålla webbplatsens policy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Icke-personligt identifierbar information som samlas in från webbplatsen om besökare får emellertid lämnas till tredje part för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Vi har avtal med tredje parts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att få en bättre bild av besökarna på webbplatsen. Dessa tjänsteleverantörer får inte använda den information som de samlar in åt oss på våra vägnar för något annat än att hjälpa oss att bedriva och förbättra vår verksamhet.

Om dina personuppgifter kommer att delges med andra mottagare än de som anges i denna integritetsspolicy, kommer vi att ge dig information om detta när vi samlar in dina personuppgifter och ger oss ditt samtycke.

 

Hur länge sparar vi din personliga information

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det är relevant för det syfte som det ursprungligen samlades in för. Information kring hur länge vi behandlar dina personuppgifter kommer att ges till dig när vi samlar in dem och erhåller ditt samtycke.

 

Dina personliga rättigheter

Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett så kallat registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring.

För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta oss för mer information.

Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

 

Länkar till tredje part

Vi kan publicera information från tredje part på vår webbsida. Dessa tredje parts webbplatser har sina egna, oberoende sekretessregler. Vi tar därför inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser. Men eftersom vi vill skydda integriteten på vår webbplats välkomnar vi kommentarer om dessa webbplatser.

 

Ändringar i denna integritetspolicy

Snickeri Bygg & Marint AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy. Uppdateringar ske på denna webbplats.

 

Vill du kontakta oss?

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig till per@sbmbygg.se